Tuesday, July 18, 2006

Skapelsen och skapandet

En stor del av natten har jag legat och läst "Skapelsens fullkomlighet och livets fullkomliga tragik" av Georg Klein. Som vanligt är det intressanta essäer han skriver. Han skriver bl a om svenskarnas "fredsskada", dvs vi har svårt att begripa ondska när vi ser den, ja, vi tror inte ens att den finns. Jag som är född i en familj där mina morbröder blev skjutna och mammas föräldrahem intogs av fienden, min mosters spädbarn frös ihjäl i hennes armar då hon satt vettskrämd under en gran för att undkomma fienden, har inte svårt att tro på ondskan. Man behöver inte veta särskilt mycket om vilka grymheter som begåtts och begås under krig, för att förstå att det måste finnas ett namn för detta.

Klein går i genom Leo Szilards (ungersk-amerikans fysiker och professor i biofysik i Chicago) tio budord noggrant. Szilard var ju vetenskapsman, så något flum blir det inte tal om. Rationella analyser och tydligt formulerade slutsatser är det som gäller. Ett exempel på hans budord är följande: "Tala till alla människor som till dig själv, utan hänsyn till verkan av dina ord, så att du inte stöter ut människorna ur din värld och meningen med livet i din tilltagande ensamhet försvinner inför dina ögon, och du förlorar tron på skapelsens fullkomlighet." Inte helt enkelt som budord betraktat, men Klein ger exempel och tolkar utifrån sitt sätt att se. Spännande och upplyftande, om än sorgligt att, än en gång, få bekräftat hur oändligt komplicerat livet människor emellan är. Och livet i sig självt.

Borde måla klart det jag en gång börjat på. Här en skiss till en olja jag påbörjat för ett par år sedan.


Har beskurit den en aning i botten så inte mitt namn kommer med... Den som ska få målningen har börjat fundera på om hon inte ska ta skissen i stället. Tja, varför inte? Oljan har ju inte den här lättheten i färgställning. Det går ju, men den jag har börjat på har inte det.

Änglatrumpeten har nu 57 stora knoppar! Ha, vilken glädje den ger mig. Snart är den full av 25 cm höga klockor. Det doftar ljuvligt när de är utslagna.

No comments: